Alucat

Alucat

Monternummer: C04:35

ALUCAT aluminiumbåtar

ALUCAT båtar är äkta multifunktionsbåtar med katamaranskrov, avsedd för alla användargrupper.

Företagets mission är att erbjuda stabila, säkra och ekonomiska båtar.

Alucat är en finsk topprodukt för inhemska och internationella vatten. Företagets forskning och produktutveckling grundar sig på noggrann testning och användarerfarenheter. Alucat värdesätter hållbar utveckling, vilket framhålls i att tillverkningsmaterialet är 100 % återvinningsbart. I planering, produktion och användning är utgångspunkten minimering av miljöbelastningen.

Alucat W8 DC (Best of Boats FINALIST 2017) The ALUCAT is especially suited for fishing as its stability, flat deck and capability to carry heavy side loads allow safe movement around the boat. The boat is also easy to clean and keep clean.

Alucat W8 CC Fishing

Alucat W8 CC Fishing

Alucat W8 DC Fishing

Alucat W8 DC Fishing

Alucat W8 SC