Marindepån, Silver Aluminiumbåtar

Marindepån, Silver Aluminiumbåtar

Monternummer: C03:31