Vättern - fisk och fiskare

Vättern - fisk och fiskare

Monternummer: D 121

Jag är författare till boken Vättern -fisk och fiskare som har producerats av Votum-förlag. Förlaget säljer boken i bokhandeln och via nätsajter som Bokus och Adlibris. Jag har också rätt att sälja boken när jag berättar, föreläser eller signerar den. Jag tror att många besökare av Sportfiskemässan kan vara intresserade av boken som skildrar olika sorters fiske på Vättern. Boken vill lyfta Vättern som ett extraordinärt fiskevatten med många spännande arter. I Vättern fiskas allt från abborre till lax. Mest utmärkande är kanske fisket efter röding.