Marknadsföring sker via:

www.sportfiskemassan.se

Annonsering i fackpress

Annonsering i dagspress

Samarbete med lokal press

Fiskeforum/bloggar

Utskick till fiskeklubbar

Lokaltv

Radio

Facebook

Reportage i fisketidningar

Instagram

Twitter

LinkedIn

Banners

Utställares hemsidor

Utskick till bussbolag

Mässtidning

Flyers

Affischer

Intensiv pressbearbetning