Stefan Larsson

Stefan Larsson

Biografi

Sedan ett antal år bosatt i Älvdalen i norra Dalarna där jag, tillsammans med gode vännen Per, driver en flugfiskebutik och guideverksamhet, Älvdalens Fiskecenter. Jag skriver även artiklar om flugfiske och jag går ingenstans utan min kamera hängande över axeln.

Min stora passion i livet är att, med flugspöet i hand, vandra längs älvar, åar och bäckar. Jag är född och uppvuxen vid Österdalälven och jag har fiskat den älven och dess biflöden sen jag var barn.
Varje år, på hösten, brukar dock jag och mitt flugspö hamna i Montana, USA.
Det är torrflugefisket efter skygga öringar som upptar nästan all min tid vid vattnen, även om det slinker med en harr då och då.
Har flugfiskat på allvar i drygt 35 år och bundit flugor nästan lika länge.
Min flugbindning styrs helt av mitt fiske, då jag ämnar fiska med alla flugor jag binder. Strömmarnas dagsländor och nattsländor dominerar och det binds mer smått än stort.
Mitt hjärta har alltid tillhört öringarna och jag är involverad i en del restaureringsprojekt i några av mina hemmavatten. Jag är även ordförande i Dalälvens Fvo, som förvaltar en två mil lång sträcka av Österdalälven.